Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Ondeelbaarheid Print
 

Ondeelbaarheid brengt met zich mee dat de verschuldigde prestatie niet verdeeld kan worden onder de verschillende schuldenaren en/of schuldeisers en elk bijgevolg tot het geheel van de prestatie gehouden (schuldenaar) of gerechtigd (schuldeiser) is