Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Nalatigheidsinterest Print
 

(moratoire interest)
Interest die vanaf de ingebrekestelling bij wijze van schadevergoeding verschuldigd is voor de vertraging in de betaling van een bepaalde geldsom