Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Indexcijfer (der consumptieprijzen) Print
 

Maandelijks - bij ministerieel besluit vastgelegde - coëfficiënt met als doel de verandering in de kosten van levensonderhoud te meten en die berekend wordt aan de hand van een representatieve korf consumptiegoederen, gevormd op basis van gezinsbudgetenquêtes waarvan het Nationaal Instituut voor Statistiek maandelijks de prijs in handelszaken over het hele land noteert