Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Aamaning (ingebrekstelling) Print
 

Bericht van een schuldeiser aan zijn schuldenaar waardoor deze
laatste door zijn schuldeiser uitdrukkelijk gewezen wordt op het feit
dat het ogenblik is aangebroken om zijn verbintenissen uit te voeren
en dat de schuldeiser op de nakoming ervan staat