Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Schuldenlast/schuldoverlast Print
 

Toestand van een debiteur die niet in staat is om op duurzame wijze zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen