Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Borgstelling/borgtocht Print
 

Overeenkomst waarbij een derde (de borg) zich tegenover schuldeiser verbindt tot de nakoming van de verbintenis van de (hoofd)schuldenaar voor het geval deze daar zelf niet aan voldoet