Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Registratie van kredieten
 

Een andere belangrijke bepaling is de registratie van de kredieten.
 

In geval de consument ten minste twee betalingsschijven of ten minste 20 procent van het totaal geleende kapitaal achterstaat, wordt hij door de Kredietcentrale voor Particulieren in een negatief bestand opgenomen. Al de gegevens van verschillende banken en kredietinstellingen worden daarbij bijgehouden en kunnen door hen worden geconsulteerd.

 

Het is dus noodzakelijk dat de consument tijdig zijn terugbetalingen doet wil hij in de toekomst nog een consumentenkrediet kunnen bekomen. Maar ook indien hij geen betalingsachterstand heeft opgebouwd, moet hij weten dat al zijn lopende kredieten alsook de kredieten die hij in het verleden heeft aangegaan, in een gegevensbank worden opgenomen. De wetgever legt aan de kredietverleners de verplichting op om deze gegevensbank te raadplegen telkenmale zij een krediet aan de consument willen verlenen.