Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Aansprakelijkheid van de luchtvervoerder
 

De aansprakelijkheid van de luchtvervoerder wordt geregeld door het Verdrag van Warschau (gewijzigd te ‘s Gravenhage in 1955 en bij Protocol nr. 4 van Montreal van 1975).

 

De luchtvervoerder zal aansprakelijk zijn voor schade in geval van dood of lichamelijk letsel op voorwaarde dat het ongeval dat de schade heeft veroorzaakt heeft plaatsgehad aan boord van het luchtvaartuig of tijdens het aan boord gaan of het verlaten van het vliegtuig (art. 17).

 

Wat de schade aan uw goederen betreft, is de luchtvervoerder aansprakelijk in geval van vernietiging, verlies van of schade aan goederen onder de voorwaarde dat de schade veroorzaakt is tijdens de periode van luchtvervoer (art. 18). De vervoerder zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien er sprake is van een eigen gebrek, gebrekkige verpakking, een gewapend conflict of het handelen van een overheidsinstantie in verband met de in, uit- of doorvoer van goederen (art. 18, 2).