Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Rechten van vliegtuigpassagiers
 

Het kan gebeuren dat u als consument het instappen op een vliegtuig geweigerd wordt, of dat uw vlucht geannuleerd of vertraagd is. In die gevallen heeft u soms recht op een vergoeding of bijstand, op basis van de Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten (in werking op 17 februari 2005).

 

De Verordening zal van toepassing zijn op passagiers die (art. 3, lid 1a Verordening)

 • vertrekken van een luchthaven die gelegen is op het grondgebied van een lidstaat van de EU; 
  • bijvoorbeeld: een vlucht Brussel-Amsterdam
 • vertrekken vanaf een luchthaven die gelegen is op het grondgebied van een derde land, maar dan enkel voor zover
  • de bestemming een luchthaven is gelegen op het grondgebeid van de EU
  • en de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert een communautaire luchtvaartmaatschappij is (dus luchtvaartmaatschappij van de landen van de EU)
  • en de passagiers in dat derde land geen voordelen of compensaties hebben ontvangen en geen bijstand hebben gekregen.
  • bijvoorbeeld: een vlucht Las Vegas-Brussel met een Europese luchtvaartmaatschappij

 

 

In de Verordening worden de rechten van de vliegtuigpassagier vastgelegd in drie gevallen:

 1. Instapweigering tegen hun wil
 2. Annulering van de vlucht
 3. Vertraging van de vlucht 


1. Instapweigering

In geval van overboeking moet de luchtvaartmaatschappij vragen of er vrijwilligers zijn die hun boekingen willen opgeven in ruil voor bepaalde voordelen. Hierbij kan de luchtvaartmaatschappij bij het inschepen geen passagiers weigeren, behalve wanneer zij over onvoldoende vrijwilligers beschikken (art. 4). In elk geval heeft de passagier die zijn boeking opgeeft, recht op bijstand, dit bovenop de voordelen die hij als vrijwilliger krijgt. Dit recht op bijstand houdt in dat de passagier de keuze krijgt tussen:

 • de volledige terugbetaling van het vliegtuigticket binnen de zeven dagen tegen de prijs waarvoor het ticket was gekocht en dit voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt. Indien verder reizen in het licht van het oorspronkelijke reisplan voor de reiziger geen zin meer heeft, moet de terugbetaling ook betrekking hebben op het gedeelte of de gedeelten van de reis die al gemaakt zijn. In voorkomend geval moet de passagier bij de eerste gelegenheid een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt worden gegeven;
 • een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar zijn eindbestemming bij de eerste gelegenheid of
 • een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar zijn eindbestemming op een latere datum naar keuze van de passagier, voor zover er plaats beschikbaar is.

Indien de toegang tot uw vlucht wordt geweigerd door overboeking heeft u recht op een compensatie van (art. 7, 1):

 • 250 euro voor alle vluchten tot en met 1 500 km;
 • 400 euro voor alle intracommunautaire (binnen de EU) vluchten van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 15 000 en 3 500 km;
 • 600 euro voor alle andere vluchten.

Er bestaat wel de mogelijkheid dat in bepaalde gevallen deze vergoeding met de helft wordt verminderd (art. 7, 2).
 

 


2. Annulering van de vlucht

In geval uw vlucht wordt geannuleerd beschikt u over verschillende rechten:

 • een recht op terugbetaling of een andere vlucht,
 • een recht op verzorging
 • een recht op compensatie.

Het recht op terugbetaling houdt in dat u de keuze krijgt tussen de volledige terugbetaling van uw ticket binnen de zeven dagen en een andere vlucht naar de gekozen eindbestemming, hetzij bij de eerste gelegenheid, hetzij op een latere datum naar de keuze van de passagier.

Het recht op verzorging houdt in dat u gratis maaltijden en verfrissingen moet krijgen (in redelijke verhouding met de wachttijd), alsook twee gratis telefoongesprekken of telex-,fax of e-mailberichten. Indien u wordt overgeboekt naar een andere vlucht die normaal gezien de dag erna zou vertrekken, heeft u ook recht op een hotelaccommodatie en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van het hotel.

U heeft ook recht op een compensatie van (art. 7, 1):

 • 250 euro voor alle vluchten tot en met 1 500 km;
 • 400 euro voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 15 000 en 3 500 euro;
 • 600 euro voor alle andere vluchten.

U heeft evenwel geen recht op een dergelijke financiële compensatie indien (art. 5, 1 en art. 5, 3):

 • de annulering tenminste twee weken voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld;
 • de annulering u tussen twee weken en zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld en een andere vlucht naar uw bestemming wordt aangeboden die niet eerder dan twee uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u minder dan vier uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt, of
 • de annulering u minder dan zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld en u een andere vlucht naar uw bestemming wordt aangeboden die niet eerder dan één uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u minder dan twee uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt;
 • indien de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de annulering van de vlucht het gevolg is van buitengewone omstandigheden (bijvoorbeeld storm, mist, …).

 


3. Vertraging

Een vertraging in de zin van hogervermelde verordening is een vertraging van (art. 6):

 • minstens twee uren voor vluchten van 1 500 km of minder;
 • minstens drie uren voor intracommunautaire vluchten van meer dan 1 500 km en voor alle andere vluchten van 1 500 tot 3 000 km;
 • minstens vier uur voor alle vluchten in andere gevallen.

Indien uw vlucht is vertraagd in de zin van deze Verordening, dan heeft u recht te worden opgevangen in afwachting van uw vlucht (verfrissingen, maaltijden en mogelijkheid tot twee gratis telefonische oproepen/telexen/faxen, e-mails).

Indien het uur van vertrek is voorzien voor de volgende dag, heeft u recht op een overnachting in een hotel, alsook recht op transport naar de plaats van overnachting en terug naar de plaats van vertrek.

Wanneer uw vlucht vertraagd is voor ten minste vijf uur, heeft u de keuze tussen een terugvlucht naar de plaats van inscheping of de terugbetaling van het ticket (binnen een termijn van zeven dagen) wanneer de vlucht wegens de vertraging nutteloos is geworden (art. 8, 1, a).

Evenwel zal u als consument geen recht hebben op een vergoeding wanneer u te laat komt bij de registratie of wanneer u niet in het bezit bent van alle noodzakelijke documenten, zoals paspoort, visum enzovoort.
 

 

Klachten

 

Elke Europese lidstaat beschikt over een of twee instanties die over de toepassing van de Europese regelgeving waken en waar de passagiers klacht kunnen indienen als zij zich benadeeld voelen.

In België zijn deze taken toevertrouwd aan de “Denied Boarding Authority” van de FOD Mobiliteit en Vervoer:

 

FOD Mobiliteit en Vervoer
Denied Boarding Authority
Cel Externe Communicatie
City Atrium – Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Fax : + 32 2 277 40 73
E-mail: passenger.rights@mobilit.fgov.be

 

In de luchthaven kan u de tekst van de passagiersrechten aan de incheckbalies of de instapzones verkrijgen.