Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Overeenkomsten van bepaalde duur (of voor een bepaald werk)
 

De partijen spreken vanaf het begin de duurtijd van de overeenkomst af. Bij het verstrijken van deze termijn komt in principe een einde aan de overeenkomst van bepaalde duur. Maar deze contracten bevatten meestal in de kleine lettertjes bepalingen die voorzien in een automatische verlenging voor een nieuwe duurtijd, wanneer een partij voor het verstrijken van de oorspronkelijk afgesproken duur aan de andere partij niet laat weten dat zij de overeenkomst wenst te beëindigen. Dit wordt de “stilzwijgende verlenging” genoemd.