Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Waarborg
 

De verhuurder is niet wettelijk verplicht een waarborg te vragen. Maar in de meeste gevallen zal de verhuurder dit wel doen om er zeker van te zijn dat hij op iets kan terugvallen bij een eventuele tekortkoming van de huurder.

 

Als huurder kan u kiezen in welke vorm u de waarborg wil betalen aan de huurder:

  • ofwel een geïndividualiseerde rekening op uw naam als huurder: de waarborg mag dan niet meer bedragen dan twee maanden huur;
  • ofwel een bankwaarborg waarbij u als huurder de waarborg in schijven betaalt aan de bank of de bank de waarborg geeft in het kader van een kredietovereenkomst met u: de waarborg mag dan niet meer bedragen dan drie maanden huur;
  • ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een bank: de waarborg mag dan niet meer bedragen dan drie maanden huur. Het is belangrijk dat u weet dat indien u kiest voor een bankwaarborg, u dit eerst met uw OCMW moet bespreken.