Renate De Advocate
lost jouw vragen op,
klik hier
Check je kennis aan de hand van enkele vragen. Klik hier
 
 
 
Bekendmaking van de huurprijs en de kosten
 

Bij de verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning, dient de eigenaar en/of de vastgoedmakelaar, in elke officiële of publieke mededeling (bijvoorbeeld een affiche aan het raam, een zoekertje in De Streekkrant of op internet) het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten (dit is de provisie voor water- en elektriciteitsverbruik en de kosten voor het onderhoud van de gemene delen of van de lift in een appartementsgebouw) te vermelden.


Indien de eigenaars en of de vastgoedmakelaars niet aan deze verplichting voldoen, kan de gemeente een boete opleggen tussen de 50 euro en 200 euro. Evenwel zijn de gemeenten hiertoe niet verplicht. Dit heeft tot gevolg dat de effectieve bestraffing afhankelijk is van het beleid van de gemeente waar u woont.